Boys U13
PlayerJake Sim-Baskar
CountySUX
Ranking31
Inter County Stage 1 2016 BU13 16 Oct -
- Jake Sim-Baskar0 - 3( ) 16 Oct 16
Jake Sim-Baskar - Dylan Roberts3 - 0( ) 16 Oct 16
Jake Sim-Baskar - Rory Howe3 - 0( ) 16 Oct 16