Boys U13
PlayerYusuf Sheikh
CountyESX
Ranking2
Inter County Stage 2 2016 BU13 20 Nov -
Yusuf Sheikh - Chris Chak3 - 2( ) 20 Nov 16
Yusuf Sheikh - Ashley Hughes3 - 2( ) 20 Nov 16
Yusuf Sheikh - Mehul Chopra3 - 0( ) 20 Nov 16