Boys U13
PlayerJake Wild
CountyWAR
Ranking
Inter County Stage 2 2016 BU15 20 Nov -
Jake Wild - Nikhil Vyas3 - 0( ) 20 Nov 16
Jake Wild - Jack Murzynowski3 - 0( ) 20 Nov 16