Boys U13
PlayerSam Tomlinson
CountyYOR
Ranking
Inter County Stage 2 2016 BU13 20 Nov -
Sam Tomlinson - Michael Hillary0 - 3( ) 20 Nov 16
Sam Tomlinson - 3 - 0( ) 20 Nov 16
Sam Tomlinson - Rawdon Prothero3 - 2( ) 20 Nov 16