Boys U13
PlayerJames Wyatt
CountySUR
Ranking
Inter County Stage 2 2016 BU19 20 Nov -
James Wyatt - Edward Wheeler3 - 0( ) 20 Nov 16
- James Wyatt0 - 3( ) 20 Nov 16
Joshua Attwell - James Wyatt0 - 3( ) 20 Nov 16